Haritadan Firma Ara

Tekirdağ Haberleri

Mübadele Öyküleri Yarışması
HaberlerTekirdağ
10.29 , 13/01/2017
Web Siteniz Yok mu?
Mübadele Öyküleri Yarışması
Bu bir tanıtımdır.
Reklam Verebilirsiniz

 

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı

Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesinin 94. yılı dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri” kapsamında “Mübadele Öyküleri Yarışması” düzenlenmesine karar verilmiştir. 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da imzalanan sözleşme sonucunda Türkiye’deki ve Yunanistan’daki yüz binlerce insan yaşadıkları toprakları kendi iradeleri ve arzuları dışında terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu kapsamlı göç projesinin neden olduğu sorunların aşılması ve toplumsal yaraların sarılması ise çok uzun zaman almıştır. Dünyanın pek çok köşesinde savaşların tüm yıkıcılığı ile sürdüğü, insanların yine göçlerle birlikte pek çok acıları da göğüslemek durumunda kaldıkları göz önüne alınırsa, benzer acıların yaşanmaması adına ortak bir tavır almak hepimiz için bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Bu gerçeklikten hareketle hem mübadelenin sebep olduğu tarihsel kırılmanın bir kez daha hatırlanması, hem de benzer olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için Zorunlu Nüfus Mübadelesinin 94. yılında düzenlenen bir öykü yarışmasıyla eli kalem tutan herkesi bu süreçte tavır almaya çağırıyoruz. Barış adına, insanlık adına… Bu yarışma kapsamında Kurtuluş Savaşı, Lozan Barış Antlaşması, Mübadele konularında farkındalık yaratmak ve tarih bilincinin oluşmasını sağlamak amaçlanmaktadır.


2. Genel Katılım Şartları

2.1. Yarışmaya 2000 yılı ve öncesi doğumlu herkes katılabilir.

2.2. Düzenleme Kurulu ile Seçici Kurulda görev alan kişiler ve bu kişilerle birinci dereceden akrabalık bağı olanlar yarışmaya katılamazlar.

2.3. Eser, deneme – makale – söyleşi – mektup –anı – öykü türlerinden herhangi biriyle yazılabilir.

2.4. Katılan eserin daha önce basılmamış ve herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir

2.5. Her yazar ancak bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.

2.6. Yarışmaya katılan eserler en fazla beş (5) sayfa A4 uzunluğunda olmalıdır.

2.7. Eserler, Times New Roman yazı stilinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve Normal kenar boşlukları (her yön 2,5 cm) ile yazılmalıdır.

2.8. Eserlerde mutlaka bir başlık olup, herhangi bir kapak ve görsel olmamalıdır.

2.9. Yarışmacılar eserlerinin SAĞ ÜST köşesine 5 (beş) harften oluşan bir RUMUZ yazıp, kesinlikle gerçek ad ve soyadlarını belirtmeyeceklerdir.

2.10. Yarışmacılar, ayrı bir sayfaya bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte eserin adını, kendi adı soyadını, kısa özgeçmişini, posta ve e-posta adresini, telefon numaralarını, “Yarışmanın tüm şartlarını kabul ediyorum” yazarak imzalayacaklar ve bu bilgi formunu ayrı bir küçük boy zarfa koyarak zarfı kapatıp üzerine sadece rumuz yazacaklardır. Zarfı teslim eden her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

2.11. Son olarak yarışmacılar, eserlerini 1 adet CD ortamında ve beş (5) kopya (yazıcı çıktısı) halinde çoğalttıktan sonra, özgeçmişlerinin de yer aldığı bilgi formu zarfıyla birlikte büyük boy bir zarf içerisine koyup gönderen kısmına sadece rumuzlarını yazarak; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü (Mübadele Öyküleri Yarışması) Gündoğdu - Turgut Mahallesi Eski İstanbul Caddesi Atıcılar İş Merkezi No:1 Kat:3 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresine KARGO ile göndereceklerdir.

2.12. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarihi ve saatinden sonra ilgili adrese ulaşacak olan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Posta ya da kargoda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

2.13. İnternet yoluyla ya da elden yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir !

2.14. Yarışmada ödül alan ve yayınlanmaya değer bulunan eserler kurum tarafından hazırlanacak broşür, web sayfası, kitap ve dergilerde tanıtım amaçlı olarak kullanılabilir.

2.15. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

2.16. Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.

2.17. Katılımcı, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.

2.18. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

2.19. Kazanamayan eserler iade edilmeyecektir

2.20. Yukarıda yazılı maddelerden herhangi bir tanesinin eksikliği halinde, eser yarışma dışı bırakılır.

2.21. Başvuru sahipleri yarışma şartlarını kabul etmiş sayılır.


3. Yarışmaya Son Katılma Tarihi

Eserlerin son teslim tarihi 02 Aralık 2016 Cuma günü çalışma saati bitimidir. (17:00)


4. Eserlerin Gönderileceği / Teslim Edileceği Adres

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü (Mübadele Öyküleri Yarışması) Gündoğdu - Turgut Mahallesi Eski İstanbul Caddesi Atıcılar İş Merkezi No:1 Kat:3 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

Mübadele Sempozyumu Koordinasyon Sorumlusu: Mehtap PETEK

İş Telefonu : (0090) 850 459 31 04

Cep Telefonu : (0090) 533 241 79 47

E-posta : mubadelesempozyumu@tekirdag.bel.tr


5. Eserlerin İade Edilmesi

Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.


6. Yarışmaya Katılan Eserlerin Değerlendirmesi

6.1. Gönderilen eserler, seçici kurul üyelerinin tamamı tarafından değerlendirilir.

6.2. Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların ortalaması eserin başarı sırasını belirler.

6.3. Değerlendirme sonucu eşitlik söz konusu olduğunda seçici kurul başkanının vereceği karar belirleyici olur.

6.4. Seçici kurulunun verdiği kararlar kesindir.


7. Seçici Kurul


TÜRKİYEDEN KATILANLAR İÇİN:

• Ahmet Rıfat Poyraz (Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı)

• Mine ENGİN TEKAY (Namık Kemal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Okutmanı)

• Edibe AKÇAKAYA (Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

• Hülya ÇAKAR (Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

• Akın Turan ÇEVLİKLİ (Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni )


YUNANİSTAN’DAN KATILANLAR İÇİN:

• Stavros YOLCUOĞLU - Yunanistan Istanbul Başkonsolosluğu Eğitim Koordinatörü

• Aristotelis ÇOKONA - Soğrafyon Lisesi Öğretmeni

• Kostandinos NİĞDELİ - Tarihçi, araştırmacı yazar

• Andonia POLIKSENIDOU - Yunan Edebiyatı öğretmeni- Pella Ortaöğrenim Sorumlusu

• Maria BOUZOURA - Edessa Öğretmen

• Atanasia ASLANOĞLU - Lozan Mübadilleri Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörü (yedek)


8. Sonuçların Açıklanması ve Ödüller

8.1. Yarışma sonuçları 26 Aralık 2016 Pazartesi günü ödül kazanan yarışmacılara duyurulacak ve 01 Şubat 2017 Çarşamba günü yapılacak ödül törenine davet edileceklerdir.

8.2. Dereceye giren eserler ödül töreninden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yayınlanacaktır.

8.3. Dereceye girenler şöyle ödüllendirilecektir:

- 1.lik ödülü : 3.000,00 ( üçbin ) Türk lirası

- 2.lik ödülü : 2.000,00( ikibin ) Türk lirası

- 3.lük ödülü : 1.000,00 ( bin) Türk lirası

- Mansiyon : 500,00 (beşyüz ) Türk lirası


9. Telif Hakları

a) Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yazana aittir.

b) Ancak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, eserin bir kısmını veya tamamını herhangi bir etkinlikte kullanma, kitap olarak basıp dağıtma hakkına otomatik olarak sahiptir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kullanımdan ötürü yazara herhangi bir ücret ödemeyecektir.

c) Eser sahibi ile kullanımı halinde eserin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla “ULUSLARARASI MÜBADELE SEMPOZYUMU VE MÜBADELENİN 94. YILI ANMA ETKİNLİKLERİ” konulu etkinlikte ödül aldığı belirtilecektir.


10. Yarışma Takvimi

Yarışmanın Duyurulması : 05 Eylül 2016

Eserlerin Son Teslim Edilme Tarihi : 02 Aralık 2016

Eserlerin Değerlendirmesinin Yapılması : 07 Aralık 2016 – 02 Ocak 2017

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması : 12 Ocak 2017

Ödül Töreni : 30 Ocak 2017 

 
Bu bir tanıtımdır.
 
Reklam Verebilirsiniz
 
 
 
Bu haber 4272 defa incelenmiştir.

Etiketler: #tekirdağ#Belediye#Kırklareli#Yarışma#çanakkale
 
Habere Yorum Bırakın
Misafir Avatar
İsim
E-Posta
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.
Anket
  Sizce Türkiye'de Başkanlık Sistemi Olmalı mı?
 
  Oyla
SON GELİŞMELER